Přírodní rezervace Velké doly mezi městy Český Těšín a Třinec

Přírodní rezervace Velké doly vznikla v roce 1990 na ochranu přirozených lipových dubohabřin s výskytem chráněných druhů rostlin. Rezervace je lesním komplexem na svahu pravého…

Pokračovat ve čtení Přírodní rezervace Velké doly mezi městy Český Těšín a Třinec