INSPIRACE A ZAJÍMAVOSTI PRO VÁS

Kostely Českého Těšína a blízkého okolí

Kostely Českého Těšína a blízkého okolí

V tomto článku naleznete kolekci fotografií kostelů Českého Těšína a blízkého okolí. Kostely se snažím fotografovat v noci, kdy mají své nezaměnitelné kouzlo a také určitou dávku tajemna a mystiky.

Kostel sv. Bartoloměje

Adresa: Těrlicko 739 53 Třanovice

GSP: 49°42′38.6″ N, 18°31′54.9″ E

Římskokatolický kostel svatého Bartoloměje je jednolodní stavba v novogotickém slohu zakončená polygonálním presbyteriem. Průčelí dominuje hranolová věž s masívními pilíři režného zdiva na rozích. Fasáda kostela je také členěna obdobnými pilíři jako již zmíněná věž. Stavbě předcházel starší dřevěný kostelík, taktéž zasvěcený sv. Bartoloměji, jenž stál o několik metrů vedle a jeho demolice probíhala současně s výstavbou kostela.

Kostel sv. Jakuba Staršího

Adresa: Horní Domaslavice 10, 739 51 Horní Domaslavice

GSP: 49°42'20.6"N 18°27'59.7"E

Zděná loď dnešního kostela byla postavena v letech 1739-1745 podle projektu neznámého autora v pozdně barokním slohu. Držiteli Horních Domaslavice byli v těch letech Harasovští z Harasova, kteří mají na starém hřbitově u kostela svou rodinnou hrobku. Kostel byl stavěn tak, že podél všech čtyř stran dřevěného kostela byly vykopány základy a vzneseny stěny vzhůru, zatímco v dřevěném kostele, uvnitř zdí, se konaly stále bohoslužby. Kostel byl zasvěcen sv. Jakubovi staršímu. Vysvětil jej 12.8.1759 vratislavský kníže biskup Filip Gotthard Schaffgotsch. 

Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova

Adresa: Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín

GSP: 49°44'56.9"N 18°37'17.5"E

Základní kámen kostela byl položen 11. června 1892. Chrám je vystavěn podle návrhu vídeňského architekta Ludwiga Zatzkého v novogotickém slohu. Mobiliář vyrobila řezbářská firma Stufflesser ze Sv. Ulrichu v Tyrolsku. Slavnostní posvěcení se uskutečnilo 10. října 1894 a hlavním celebrantem byl vratislavský arcibiskup Georg Kopp, který se spolu s arcivévodou Albrechtem podílel na financování stavby. 

Kostel Navštívení Panny Marie

Adresa: Soběšovice, 739 38 Soběšovice

GSP: 49°43'56,880"N, 18°27'39,840"E

Kostel byl postaven poté, co původní kostel byl s dalšími stavbami zatopen při výstavbě Žermanic. Vysvěcený byl 29. října 1961.  Soběšovice měly svůj kostel odedávna. Byl dřevěný a až do reformace ve správě místního kněze. K soběšovické farnosti do konce 16. století patřily i Žermanice. Po roce 1654 už patřily Soběšovice k farnosti domaslavické. Starý dřevěný kostel byl již v té době značně zchátralý, a proto roku 1681 byl do Soběšovic převezen dřevěný kostel z nedaleké Dobré. V dalším století byl v letech 1788 -1789 nahrazen novým, již zděným.

Kostel Prozřetelnosti Boží

Adresa: Hradišťská, 735 62 Český Těšín

GSP: 49°44'14.1"N 18°32'59.8"E

Kostel Prozřetelnosti Boží v Koňákově je filiální kostel, který se nachází v Českém Těšíně-Koňákově Okres Karviná. Kostel byl zapsán do seznamu kulturních památek ČR. Snaha o postavení kostela v Koňákovicích sahá až do roku 1820, kdy je doložena žádost. Další záznam pochází z roku 1854. Až v roce 1860 byly vydáno kladné stanovisko k výstavbě kostela Krajským zemským úřadem v Opavě. 

Základní kámen byl položen a posvěcen 20. července 1861 a stavební práce pod vedením radního Jana Franka byly ukončeny 1. července 1863. Projekt vypracoval stavitel Schweda. Náklady činily 3000 zlatých, na stavbu přispěl například arcikníže Albrecht pozemkem pro kostel a hřbitov o výměře 700 m2, páter Józef Pociorek věnoval 1200 zlatých, vratislavský biskup 400 zlatých. Kostel vysvětil 9. září 1863 generální vikář v Těšíně P. Antonín Helm. Kostel byl zasvěcen Prozřetelnosti Boží. Od roku 1993 patří pod římskokatolickou farnost Český Těšín, která je spravována Tovaryšstvem Ježíšovým.

Kostel sv. Vavřince

Adresa: Těrlicko - Horní Těrlicko 149, 735 42 Těrlicko

GSP: 49°45'30.0"N 18°31'25.6"E

Kostel sv. Vavřince byl vystavěn na vrchu Kostelci během let 1889 – 1891 stavitelem Johnischem z Těšína. Vysvěcen byl krakovským prelátem knězem Henrykem Matzkem dne 16. srpna 1891 za přítomnosti 10 000 věřících. Každoročně na svátek sv. Vavřince se koná na Kostelci tradiční pouť.

Když byl v roce 1962 při stavbě přehrady zbořen těrlický kostel sv. Trojice, stal se kostel sv. Vavřince sídlem farnosti.

Další novinky

Nenechte si ujít