INSPIRACE A ZAJÍMAVOSTI PRO VÁS

Přírodní rezervace Velké doly mezi městy Český Těšín a Třinec

Přírodní rezervace Velké doly mezi městy Český Těšín a Třinec

Přírodní rezervace Velké doly vznikla v roce 1990 na ochranu přirozených lipových dubohabřin s výskytem chráněných druhů rostlin. Rezervace je lesním komplexem na svahu pravého břehu řeky Olše (Olzy) mezi městy Třinec a Český Těšín. Pokud budete chtít rezervaci navštívit, pak je velmi dobře dostupná z české strany po silnici z Českého Těšína od chatkové osady.

Nejvíce zaujme v této rezervaci množství zeleně. Na jaře, kdy se les probouzí po zimě, aniž by se člověk mýlil, může ucítit vůni medvědího česneku. Kromě česneku se na této ploše vyskytuje ve velkém množství jaterník podléška, prvosenka jarní, dymnivka, sasanka hajní a také hvězdnatec zubatý či hvězdnatec čemeřicový, lidově zvaný těšíňanka nebo těšínský kvítek.

Další novinky

Nenechte si ujít