Pirátský úklid Českého Těšína v rámci akce Ukliďme Česko 2018

Rok se s rokem sešel a v rámci akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko 2018, Česká pirátská strana Český Těšín zorganizovala akci na úklid černých skládek všeho druhu v Českém Těšíně. Její členové a příznivci uklízely tentokrát v okolí lesa mezi ulicemi Polní a Slovenskou :). Fotoreportáž z této akce níže v galerii tohoto článku.

Pirátský úklid Českého Těšína v rámci akce Ukliďme Česko 2017

V rámci akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko 2017, Česká pirátská strana zorganizovala akci na úklid černých skládek všeho druhu v Českém Těšíně. Její členové a příznivci uklízely tentokrát v okolí příměstského lesa Hrabina. Fotoreportáž z této akce níže v galerii tohoto článku.

Přírodní rezervace Velké doly mezi městy Český Těšín a Třinec

Přírodní rezervace Velké doly vznikla v roce 1990 na ochranu přirozených lipových dubohabřin s výskytem chráněných druhů rostlin. Rezervace je lesním komplexem na svahu pravého břehu řeky Olše (Olzy) mezi městy Třinec a Český Těšín. Pokud budete chtít rezervaci navštívit, pak je velmi dobře dostupná z české strany po silnici z Českého Těšína od chatkové […]